Klasgenoten van        

weleer dienen gekoesterd,     

zolang het nog kan.

Advertenties