Twee kwetterende         

boerenzwaluwen boven      

de tuin; nestel ze.

Advertenties