Mens: ‘onbekwaam tot        

enig goeds’ – bevindelijk       

zal ik niet worden.

Advertenties