Haar woede nam ze       

mee in haar graf – alsof zij     

echt niet zonder kon.

Advertenties